Vabatahtlik Reservpäästerühm

Vabatahtlik Reservpäästerühm (RPR) moodustati 2002. aastal Tallinna Tuletõrje-ja Päästeameti juurde. Alates 2005. aastast tegutseme iseseisva mittetulundusühinguna ja meie keskseks tegutsemispiirkonnaks on Põhja-Eesti. Päästerühma kuulub ca 200 liiget, kes tegutsevad vabatahtlikkuse alusel.

RPR liikmed toetavad kutselisi päästjaid suurõnnetustel (metsapõleng, õlireostus, tulekahju, varing),  ning abistavad koos koolitatud päästekoertega politseid kadunud inimeste otsingutel. Suveperioodil mehitab RPR Aegna päästekomando ning tagab saarel tuleohutuse, elanike ja külaliste ööpäevaringse juurdepääsu esmaabile ning hoolitseb avaliku korra eest. Lisaks tegelevad meie liikmed aktiivselt vee- ja tuleohutusalase ennetustööga,  osalevad kutselistes komandodes ühises valveteenistuses ning toetavad päästjaid ja politseid logistika valdkonnas.

RPR liikmed on saanud vabatahtliku päästja väljaõppe ja läbinud esmaabi- ning otsingukoolitused.

Vabatahtlik Reservpäästerühm reageerib ainult Päästeametilt või Politsei- ja Piirivalveametist tulnud kutsetele. 

Millega RPR tegeleb?

põhivaldkonnad ja tegevusalad

Suursündmustele reageerimine
Metsapõlengud, reostus, tulekahjud, varingud, üleujutused. RPR kaasamiseks helista 112.
Kadunud inimeste otsingud maastikul
Otsingud koolitatud päästekoerte ja inimahelikuga, reageerime politsei väljakutsetele.
Aegna Vabatahtlik Päästekomando
Tagame suveperioodil 24h esmaabi ja saare tuleohutuse ning hoolitseme avaliku korra eest.
Logistika ja Põhja 77
Päästesündmusel varustuse, toidu, side ja it toe tagamine, staabi ja baaslaagri püstitamine.
Ühisvalveteenistus
Osalemine kutseliste päästjatega ühises valveteenistuses Põhja Päästekeskuse komandodes.
Ennetus
Tule- ja veeohutusalase teadlikkuse tõstmine, et õnnetuse olukorras osata ise õigesti käituda ning v

RPR numbrites

99
liiget
99
tegevusaastat
99
valvetundi aastas
99
suuremat sündmust aastas

partnerid

uudised

Rõõmus jaanipidu tuleb ohutult!
21. juuni 2021
Erakordselt kuumad ja kuivad ilmad on tekitanud Eesti metsades suure tuleohu. Enamik Harjumaast, sealhulgas Tallinn ja Aegna saar on Riigi Ilmateenistuse andmet...
Piret Koor ja Pudi said PPA-lt tunnustuse
10. juuni 2021
9. juunil tunnustati PPAs toimunud pidulikul üritusel erinevate ametkondade parimaid koerajuhte ja töökoeri. Tunnustuse pälvisid ka Piret Koor ja ots
RPR harjutas Aegna valvehooajaks
6. juuni 2021
Juuni esimesel nädalavahetusel oli Aegna saar taas täis sagimist, voolikuid ja oranže-sinised RPR vorme. Vabatahtlik Reservpästerühm harjutas situatsioonideks,
Otsingu algkoolitus
31. mai 2021
29. mail toimus RPR iga-aastane otsingu algkoolitus. (veel …)

missioon