Vabatahtlik Reservpäästerühm

Vabatahtlik Reservpäästerühm (RPR) moodustati 2002. aastal Tallinna Tuletõrje-ja Päästeameti juurde. Alates 2005. aastast tegutseme iseseisva mittetulundusühinguna ja meie keskseks tegutsemispiirkonnaks on Põhja-Eesti. Päästerühma kuulub ca 200 liiget, kes tegutsevad vabatahtlikkuse alusel.

RPR liikmed toetavad kutselisi päästjaid suurõnnetustel (metsapõleng, õlireostus, tulekahju, varing),  ning abistavad koos koolitatud päästekoertega politseid kadunud inimeste otsingutel. Suveperioodil mehitab RPR Aegna päästekomando ning tagab saarel tuleohutuse, elanike ja külaliste ööpäevaringse juurdepääsu esmaabile ning hoolitseb avaliku korra eest. Lisaks tegelevad meie liikmed aktiivselt vee- ja tuleohutusalase ennetustööga,  osalevad kutselistes komandodes ühises valveteenistuses ning toetavad päästjaid ja politseid logistika valdkonnas.

RPR liikmed on saanud vabatahtliku päästja väljaõppe ja läbinud esmaabi- ning otsingukoolitused.

Vabatahtlik Reservpäästerühm reageerib ainult Päästeametilt või Politsei- ja Piirivalveametist tulnud kutsetele. 

Millega RPR tegeleb?

põhivaldkonnad ja tegevusalad

Suursündmustele reageerimine
Metsapõlengud, reostus, tulekahjud, varingud, üleujutused. RPR kaasamiseks helista 112.
Kadunud inimeste otsingud maastikul
Otsingud koolitatud päästekoerte ja inimahelikuga, reageerime politsei väljakutsetele.
Aegna Vabatahtlik Päästekomando
Tagame suveperioodil 24h esmaabi ja saare tuleohutuse ning hoolitseme avaliku korra eest.
Logistika ja Põhja 77
Päästesündmusel varustuse, toidu, side ja it toe tagamine, staabi ja baaslaagri püstitamine.
Ühisvalveteenistus
Osalemine kutseliste päästjatega ühises valveteenistuses Põhja Päästekeskuse komandodes.
Ennetus
Tule- ja veeohutusalase teadlikkuse tõstmine, et õnnetuse olukorras osata ise õigesti käituda ning v

RPR numbrites

99
liiget
99
tegevusaastat
99
valvetundi aastas
99
suuremat sündmust aastas

partnerid

uudised

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti teenetemärk
13/12/2021
Rain Mürkhaini tunnustati Munitsipaalpolitsei Ameti teenetemärgiga. (veel …)
Ühine otsinguõppus PPA-ga
05/10/2021
2. oktoobril korraldas RPR otsinguõppuse, millest võtsid osa ka PPA esindajad. (veel …)
RPR veepääste- ja esmaabimeeskond osales triatlonil
16/08/2021
RPR osutas oma abikäe vanale partnerile Triathlon Estoniale ning saatis vetelpääste- ja esmaabimeeskonna 14. augustil üritusele Triathlon Estonia 2021. Tegu on
Rõõmus jaanipidu tuleb ohutult!
21/06/2021
Erakordselt kuumad ja kuivad ilmad on tekitanud Eesti metsades suure tuleohu. Enamik Harjumaast, sealhulgas Tallinn ja Aegna saar on Riigi Ilmateenistuse andmet...

missioon