Vabatahtlik Reservpäästerühm

Vabatahtlik Reservpäästerühm (RPR) moodustati 2002. aastal Tallinna Tuletõrje-ja Päästeameti juurde. Alates 2005. aastast tegutseme iseseisva mittetulundusühinguna ja meie keskseks tegutsemispiirkonnaks on Põhja-Eesti. Päästerühma kuulub ca 200 liiget, kes tegutsevad vabatahtlikkuse alusel.

RPR liikmed toetavad kutselisi päästjaid suurõnnetustel (metsapõleng, õlireostus, tulekahju, varing),  ning abistavad koos koolitatud päästekoertega politseid kadunud inimeste otsingutel. Suveperioodil mehitab RPR Aegna päästekomando ning tagab saarel tuleohutuse, elanike ja külaliste ööpäevaringse juurdepääsu esmaabile ning hoolitseb avaliku korra eest. Lisaks tegelevad meie liikmed aktiivselt vee- ja tuleohutusalase ennetustööga,  osalevad kutselistes komandodes ühises valveteenistuses ning toetavad päästjaid ja politseid logistika valdkonnas.

RPR liikmed on saanud vabatahtliku päästja väljaõppe ja läbinud esmaabi- ning otsingukoolitused.

Vabatahtlik Reservpäästerühm reageerib ainult Päästeametilt või Politsei- ja Piirivalveametist tulnud kutsetele. 

Millega RPR tegeleb?

põhivaldkonnad ja tegevusalad

Suursündmustele reageerimine
Metsapõlengud, reostus, tulekahjud, varingud, üleujutused. RPR kaasamiseks helista 112.
Kadunud inimeste otsingud maastikul
Otsingud koolitatud päästekoerte ja inimahelikuga, reageerime politsei väljakutsetele.
Aegna Vabatahtlik Päästekomando
Tagame suveperioodil 24h saarel tuleohutuse ja esmaabi ning hoolitseme avaliku korra eest.
Logistika ja Põhja 77
Päästesündmusel varustuse, toidu, side ja it toe tagamine, staabi ja baaslaagri püstitamine.
Ennetus
Tule- ja veeohutusalase teadlikkuse tõstmine.
Merepääste
Merepäästesündmustele reageerimine RPR päästepaadiga. 

RPR numbrites

99
liiget
99
tegevusaastat
99
valvetundi aastas
99
suuremat sündmust aastas

partnerid

uudised

RPR, PPA ja Päästeameti sügisene otsinguõppus
01/11/2023
28. oktoobril toimus Lümandu karjääri lähistel Vabatahtliku Reservpäästerühma iga-sügisene suur otsinguõppus. Nii õppuse korraldusse kui ka otsingu läbi mängimi
Päästeteenistuse aumärgid
12/09/2023
Reservpäästerühma liikmed Tuuli Küll ja Katrin Rüütel said päästeteenistuse aumärgi. 12. septembril andsid siseminister Lauri Läänemets ja Päästeameti peadirek
Päästeameti evakuatsioonijuhtide koolitus
06/09/2023
Septembri esimesel nädalavahetusel osalesid 25 Vabatahtliku Reservpäästerühma liiget Päästeameti korraldatud ulatusliku evakuatsiooni koolitusel. (veel &hel
RPR tutvustas uut merepäästepaati
23/08/2023
Vabatahtlik Reservpäästerühm tutvustas oma uut väikekaatrit. Aegna saare elanikele ja külastajatele parema pääste- ja kiirabiteenuse kättesaadavuse ning Tall

missioon