Vabatahtlik Reservpäästerühm

Vabatahtlik Reservpäästerühm (RPR) moodustati 2002. aastal Tallinna Tuletõrje-ja Päästeameti juurde. Alates 2005. aastast tegutseme iseseisva mittetulundusühinguna ja meie keskseks tegutsemispiirkonnaks on Põhja-Eesti. Päästerühma kuulub ca 200 liiget, kes tegutsevad vabatahtlikkuse alusel.

RPR liikmed toetavad kutselisi päästjaid suurõnnetustel (metsapõleng, õlireostus, tulekahju, varing),  ning abistavad koos koolitatud päästekoertega politseid kadunud inimeste otsingutel. Suveperioodil mehitab RPR Aegna päästekomando ning tagab saarel tuleohutuse, elanike ja külaliste ööpäevaringse juurdepääsu esmaabile ning hoolitseb avaliku korra eest. Lisaks tegelevad meie liikmed aktiivselt vee- ja tuleohutusalase ennetustööga,  osalevad kutselistes komandodes ühises valveteenistuses ning toetavad päästjaid ja politseid logistika valdkonnas.

RPR liikmed on saanud vabatahtliku päästja väljaõppe ja läbinud esmaabi- ning otsingukoolitused.

Vabatahtlik Reservpäästerühm reageerib ainult Päästeametilt või Politsei- ja Piirivalveametist tulnud kutsetele. 

Millega RPR tegeleb?

põhivaldkonnad ja tegevusalad

Suursündmustele reageerimine
Metsapõlengud, reostus, tulekahjud, varingud, üleujutused. RPR kaasamiseks helista 112.
Kadunud inimeste otsingud maastikul
Otsingud koolitatud päästekoerte ja inimahelikuga, reageerime politsei väljakutsetele.
Aegna Vabatahtlik Päästekomando
Tagame suveperioodil 24h saarel tuleohutuse ja esmaabi ning hoolitseme avaliku korra eest.
Logistika ja Põhja 77
Päästesündmusel varustuse, toidu, side ja it toe tagamine, staabi ja baaslaagri püstitamine.
Ühisvalveteenistus
Osalemine kutseliste päästjatega ühises valveteenistuses Põhja Päästekeskuse komandodes.
Ennetus
Tule- ja veeohutusalase teadlikkuse tõstmine.

RPR numbrites

99
liiget
99
tegevusaastat
99
valvetundi aastas
99
suuremat sündmust aastas

partnerid

uudised

Otsingukoerte II poolaasta
28/12/2022
Suve lõpp ja sügis on otsingukoerte jaoks nii võistluste kui otsingute osas kõige tihedam aeg.  (veel …)
Eesti Päästemeeskond MODEX õppusel
04/12/2022
Eesti Päästemeeskond (EDRT) osales Portugalis MODEX õppusel. Meeskonda hinnati INSARAG reeglite järgi ning Eesti meeskond sai reklassifitseeritud kui medium USA
Ohusireenide demo Männikul
01/12/2022
Päästeamet tutvustas 30. novembril Männiku karjääris esimest Eestisse jõudnud ohusireenide komplekti. RPR toetas sündmust logistikaga.  (veel …)
RPR 20. juubeligala
01/12/2022
Novembrikuu viimasel nädalavahetusel tähistasime pidulikult Vabatahtliku Reservpäästerühma 20. aastapäeva, millest sai ühtlasi juubeliaasta avalöök.  &nbs

missioon