Vabatahtlik Reservpäästerühm

Vabatahtlik Reservpäästerühm (RPR) moodustati 2002. aastal Tallinna Tuletõrje-ja Päästeameti juurde. Alates 2005. aastast tegutseme iseseisva mittetulundusühinguna ja meie keskseks tegutsemispiirkonnaks on Põhja-Eesti. Päästerühma kuulub ca 200 liiget, kes tegutsevad vabatahtlikkuse alusel.

RPR liikmed toetavad kutselisi päästjaid suurõnnetustel (metsapõleng, õlireostus, tulekahju, varing),  ning abistavad koos koolitatud päästekoertega politseid kadunud inimeste otsingutel. Suveperioodil mehitab RPR Aegna päästekomando ning tagab saarel tuleohutuse, elanike ja külaliste ööpäevaringse juurdepääsu esmaabile ning hoolitseb avaliku korra eest. Lisaks tegelevad meie liikmed aktiivselt vee- ja tuleohutusalase ennetustööga,  osalevad kutselistes komandodes ühises valveteenistuses ning toetavad päästjaid ja politseid logistika valdkonnas.

RPR liikmed on saanud vabatahtliku päästja väljaõppe ja läbinud esmaabi- ning otsingukoolitused.

Vabatahtlik Reservpäästerühm reageerib ainult Päästeametilt või Politsei- ja Piirivalveametist tulnud kutsetele. 

Millega RPR tegeleb?

põhivaldkonnad ja tegevusalad

Suursündmustele reageerimine
Metsapõlengud, reostus, tulekahjud, varingud, üleujutused. RPR kaasamiseks helista 112.
Kadunud inimeste otsingud maastikul
Otsingud koolitatud päästekoerte ja inimahelikuga, reageerime politsei väljakutsetele.
Aegna Vabatahtlik Päästekomando
Tagame suveperioodil 24h saarel tuleohutuse ja esmaabi ning hoolitseme avaliku korra eest.
Logistika ja Põhja 77
Päästesündmusel varustuse, toidu, side ja it toe tagamine, staabi ja baaslaagri püstitamine.
Ennetus
Tule- ja veeohutusalase teadlikkuse tõstmine.
Merepääste
Merepäästesündmustele reageerimine RPR päästepaadiga. 

RPR numbrites

99
liiget
99
tegevusaastat
99
valvetundi aastas
99
suuremat sündmust aastas

partnerid

uudised

Teenistuskoerte ümarlaud tunnistas 2022. parimaks otsingukoeraks Minni ja koerajuhiks Monika Rusingu
31/05/2023
Teenistuskoerte ümarlaud tunnustas 2022. aasta parimaid teenistuskoeri. Meie pikaajaline otsingukoerte koolitamise eestvedaja Monika Rusing ning otsingukoer M
Põhja 77 logistikakomando tegus nädal
26/05/2023
Maikuu eelviimane nädal oli Põhja 77 logistikakomandole tegus. Nädala alguses reageerisime Maardusse angaaripõlengule, teisipäeva õhtul sai alguse mitu päeva ke
RPR otsingu baaskoolitus
08/05/2023
Maikuu esimesel nädalavahetusel korraldasime koostöös PPA-ga uutele liikmetele otsingu baaskoolituse.  (veel …)
Veeohutuskoolitus
04/05/2023
Aprilli viimasel nädalavahetusel toimus RPRi praktiline veeohutuskoolitus ja matk Vigala jõel.  (veel …)

missioon