Vabatahtlik Reservpäästerühm

Vabatahtlik Reservpäästerühm (RPR) moodustati 2002. aastal Tallinna Tuletõrje-ja Päästeameti juurde. Alates 2005. aastast tegutseme iseseisva mittetulundusühinguna ja meie keskseks tegutsemispiirkonnaks on Põhja-Eesti. Päästerühma kuulub ca 200 liiget, kes tegutsevad vabatahtlikkuse alusel.

RPR liikmed toetavad kutselisi päästjaid suurõnnetustel (metsapõleng, õlireostus, tulekahju, varing),  ning abistavad koos koolitatud päästekoertega politseid kadunud inimeste otsingutel. Suveperioodil mehitab RPR Aegna päästekomando ning tagab saarel tuleohutuse, elanike ja külaliste ööpäevaringse juurdepääsu esmaabile ning hoolitseb avaliku korra eest. Lisaks tegelevad meie liikmed aktiivselt vee- ja tuleohutusalase ennetustööga,  osalevad kutselistes komandodes ühises valveteenistuses ning toetavad päästjaid ja politseid logistika valdkonnas.

RPR liikmed on saanud vabatahtliku päästja väljaõppe ja läbinud esmaabi- ning otsingukoolitused.

Vabatahtlik Reservpäästerühm reageerib ainult Päästeametilt või Politsei- ja Piirivalveametist tulnud kutsetele. 

Millega RPR tegeleb?

põhivaldkonnad ja tegevusalad

Suursündmustele reageerimine
Metsapõlengud, reostus, tulekahjud, varingud, üleujutused. RPR kaasamiseks helista 112.
Kadunud inimeste otsingud maastikul
Otsingud koolitatud päästekoerte ja inimahelikuga, reageerime politsei väljakutsetele.
Elanikkonnakaitse
Ulatusliku evakuatsiooni juhtimine ja läbi viimine, mobiilne kerksuskeskus ja baaslaagri logistika
Logistika ja Põhja 77
Päästesündmusel varustuse, toidu, side ja it toe tagamine, staabi ja baaslaagri püstitamine.
Pääste
Kutseliste päästjate toetamine sündmustel ja päästealane ennetustöö, Aegna VPK
Merepääste
Merepäästesündmustele reageerimine RPR päästepaadiga. 

RPR numbrites

99
liiget
99
tegevusaastat
99
valvetundi aastas
99
suuremat sündmust aastas

partnerid

uudised

Varingupääste koolitus
09/04/2024
RPR Tehnilise pääste üksuse liikmed läbisid varingupääste koolituse. Kahepäevase koolituse raames said tehnilise pääste üksuse liikmed teoreetilised teadmise
Kopli vabatahtliku päästekomando loomine
07/04/2024
Vabatahtlik Reservpäästerühm, Tallinna Tuletõrjeühing, MTÜ Lilleküla Vabatahtlik Pääste ja Tallinna linn asutasid suletud Kopli päästekomando ruumides Kopli vab
Angela Tiivel ja otsingukoer Pärtel said tunnustuse
03/04/2024
3. aprillil Tallinnas toimunud teenistuskoerte ümarlaua tunnustusüritustel jagati kiitust ja tänusõnu parimatele. Parim otsingukoeratiim 2023 on iiri puna-valg
RPR liitus Päästeliidu Tehnilise pääste üksusega
28/02/2024
Tehnilise pääste üksuse eesmärk on tegeleda suuremahuliste kriiside tagajärjel tekkivate inimkannatuste leevendamisega ja täita tühimik senises elanikkonnakaits

missioon