Vabatahtlik Reservpäästerühm

Vabatahtlik Reservpäästerühm (RPR) moodustati 2002. aastal Tallinna Tuletõrje-ja Päästeameti juurde. Alates 2005. aastast tegutseme iseseisva mittetulundusühinguna ja meie keskseks tegutsemispiirkonnaks on Põhja-Eesti. Päästerühma kuulub ca 200 liiget, kes tegutsevad vabatahtlikkuse alusel.

RPR liikmed toetavad kutselisi päästjaid suurõnnetustel (metsapõleng, õlireostus, tulekahju, varing),  ning abistavad koos koolitatud päästekoertega politseid kadunud inimeste otsingutel. Suveperioodil mehitab RPR Aegna päästekomando ning tagab saarel tuleohutuse, elanike ja külaliste ööpäevaringse juurdepääsu esmaabile ning hoolitseb avaliku korra eest. Lisaks tegelevad meie liikmed aktiivselt vee- ja tuleohutusalase ennetustööga,  osalevad kutselistes komandodes ühises valveteenistuses ning toetavad päästjaid ja politseid logistika valdkonnas.

RPR liikmed on saanud vabatahtliku päästja väljaõppe ja läbinud esmaabi- ning otsingukoolitused.

Vabatahtlik Reservpäästerühm reageerib ainult Päästeametilt või Politsei- ja Piirivalveametist tulnud kutsetele. 

Millega RPR tegeleb?

põhivaldkonnad ja tegevusalad

Suursündmustele reageerimine
Metsapõlengud, reostus, tulekahjud, varingud, üleujutused. RPR kaasamiseks helista 112.
Kadunud inimeste otsingud maastikul
Otsingud koolitatud päästekoerte ja inimahelikuga, reageerime politsei väljakutsetele.
Elanikkonnakaitse
Ulatusliku evakuatsiooni juhtimine ja läbi viimine, mobiilne kerksuskeskus ja baaslaagri logistika
Logistika ja Põhja 77
Päästesündmusel varustuse, toidu, side ja it toe tagamine, staabi ja baaslaagri püstitamine.
Pääste
Kutseliste päästjate toetamine sündmustel ja päästealane ennetustöö, Aegna VPK
Merepääste
Merepäästesündmustele reageerimine RPR päästepaadiga. 

RPR numbrites

99
liiget
99
tegevusaastat
99
valvetundi aastas
99
suuremat sündmust aastas

partnerid

uudised

RPR Päästefestil
17/06/2024
14.-16. juunil toimus Pärnu-Jaagupi tuletõrjeseltsi ja Päästeliidu eestvedamisel Päästefest, mis tõi kokku vabatahtlikud maa- ja merepäästjad üle Eesti. (ve
22. Aegna valvehooaeg alustas
05/06/2024
Aegna vabatahtlik päästekomando alustas 22. valvehooaega treeninglaagriga.  (veel …)
Kopli VPK alustas
01/06/2024
31. mail alustas Põhja-Tallinnas suletud Kopli komando ruumides tegevust Kopli vabatahtlik päästekomando, millele koos heade partneritega MTÜ Lilleküla Vabataht
Veeohutuskoolitus 2024
14/04/2024
Veeohutuskoolitus ja matk läbi osaleja ja koolitaja silmade 13.-14. aprillil toimus Kuusikul Vigala jõel RPR veeohutuskoolitus ja jõematk. Osalejaid oli 24 pär

missioon