Vabatahtlik Reservpäästerühm

Vabatahtlik Reservpäästerühm (RPR) moodustati 2002. aastal Tallinna Tuletõrje-ja Päästeameti juurde. Alates 2005. aastast tegutseme iseseisva mittetulundusühinguna ja meie keskseks tegutsemispiirkonnaks on Põhja-Eesti. Päästerühma kuulub ca 200 liiget, kes tegutsevad vabatahtlikkuse alusel.

RPR liikmed toetavad kutselisi päästjaid suurõnnetustel (metsapõleng, õlireostus, tulekahju, varing),  ning abistavad koos koolitatud päästekoertega politseid kadunud inimeste otsingutel. Suveperioodil mehitab RPR Aegna päästekomando ning tagab saarel tuleohutuse, elanike ja külaliste ööpäevaringse juurdepääsu esmaabile ning hoolitseb avaliku korra eest. Lisaks tegelevad meie liikmed aktiivselt vee- ja tuleohutusalase ennetustööga,  osalevad kutselistes komandodes ühises valveteenistuses ning toetavad päästjaid ja politseid logistika valdkonnas.

RPR liikmed on saanud vabatahtliku päästja väljaõppe ja läbinud esmaabi- ning otsingukoolitused.

Vabatahtlik Reservpäästerühm reageerib ainult Päästeametilt või Politsei- ja Piirivalveametist tulnud kutsetele. 

Millega RPR tegeleb?

põhivaldkonnad ja tegevusalad

Suursündmustele reageerimine
Metsapõlengud, reostus, tulekahjud, varingud, üleujutused. RPR kaasamiseks helista 112.
Kadunud inimeste otsingud maastikul
Otsingud koolitatud päästekoerte ja inimahelikuga, reageerime politsei väljakutsetele.
Aegna Vabatahtlik Päästekomando
Tagame suveperioodil 24h saarel tuleohutuse ja esmaabi ning hoolitseme avaliku korra eest.
Logistika ja Põhja 77
Päästesündmusel varustuse, toidu, side ja it toe tagamine, staabi ja baaslaagri püstitamine.
Ühisvalveteenistus
Osalemine kutseliste päästjatega ühises valveteenistuses Põhja Päästekeskuse komandodes.
Ennetus
Tule- ja veeohutusalase teadlikkuse tõstmine.

RPR numbrites

99
liiget
99
tegevusaastat
99
valvetundi aastas
99
suuremat sündmust aastas

partnerid

uudised

Vabatahtlik Reservpäästerühm valmistus 20. Aegna valvehooajaks
07/06/2022
Vabatahtliku Reservpäästerühma (RPR) liikmed lihvisid juuni alguses Aegna saarel reageerimisoskusi, et osata lahendada parimal võimalikul moel saarel suvel ette
RPR otsingukoer Roosi sai parima teenistuskoera tunnustuse
02/06/2022
31. mail Pärnus toimunud teenistuskoerte ümarlaual tunnustati koos vabariigi parimate kutseliste teenistuskoertega ka vabatahtlikke koerajuhte ja koeri, kes oma
Päästeameti tunnustus
27/05/2022
Päästeameti 30. sünnipäeval tunnustati kahte Vabatahtlikule Reservpäästerühmale olulist inimest.   (veel …)
Otsingukoerte edukas kevad
20/05/2022
Otsingukoerte uus hooaeg algab traditsiooniliselt aprilli lõpus Eesti Meistrivõistlustega maa-ala otsingus. Sel aastal algas see eriti hästi. (veel …

missioon