Päästekoer on asendamatu kadunud inimese otsimisel nii loodusest, tühjadest majadest kui ka varemetest.

Otsingutele kaasatakse päästekoerad just sellepärast, et koer suudab avastada inimese lõhna 150-200 meetri kauguselt, koer suudab kontrollida selliseid alasid, mis on raskesti ligipääsetavad ning on võimeline läbiotsima suure maa-ala lühikese ajaga. Elava inimese leidmiseks kasutab koer inimesest eralduvat lõhnajälge, mida jälgides peab koer jõudma inimesele võimalikult lähedale ning seejärel oma leiust teatama. Leitud inimesest teatab koer kas haukumise teel, rulli toomisega omanikule või mõnel muul koerajuhile sobival viisil.

Koerad töötavad tõhusalt ka ööpimeduses, samal ajal kui otsingud vaid inimressurssi kasutades pimeduse saabudes katkestatakse. Suureks eeliseks koerte puhul on ka see, et koer teatab ka sellisest inimesest, kes ise endast märku anda ei saa või varjab end otsijate eest.

Maa-ala otsingul olles kannavad koerad alati seljas tunnusvesti tähisega ´PÄÄSTE´. Töötamisel varingul või varemetes koera ohutuse tagamiseks vesti ei kasutata, kuna vestiga võib koer rusudesse kinni jääda.

Otsingul moodustavad päästekoer ja koerajuht meeskonna ning selle meeskonna vahel peab valitsema usalduslik vahekord. Koer peab olema hästi juhitav, eemalduma näidatud suundadesse ja alluma täielikult koerajuhi korraldustele. Koerajuht peab tundma oma koera käitumist ja oskuste taset ning usaldama oma koera. Sellise meeskonna edukaks toimimiseks on neile mõlemale seatud teatud ootused.

Päästekoerana sobib töötama koer kes:

 • on terve ja heas füüsilises vormis;
 • on julge ja enesekindel;
 • ei ole agressiivne inimeste suhtes,
 • on mänguhimuline ja võtab inimestega kontakti;
 • ei karda kõrgust, pimedust ega erinevaid helisid.

Hea päästekoera juht:

 • tunneb koera koolitamise alused;
 • tegeleb regulaarselt koera treenimisega;
 • on paindlik ja orienteeritud meeskonnatööle;
 • on omandanud esmaabi- ja orienteerumisoskused;
 • täiendab pidevalt oma teadmisi ja oskusi võttes osa koolitustest ja õppustest;
 • kannab hoolt koera ja enda füüsilise vormi eest.