Tule- ja veeohutusalase teadlikkuse tõstmine, et õnnetuse olukorras osata ise õigesti käituda ning vajadusel ka teisi aidata.