Vabatahtlik Reservpäästerühm tegeleb ka kodude nõustamisega, mille raames aidatakse inimeste kodusid ohutumaks muuta.

Varasemalt on selleks läbi viidud projekt vaegnägijatele erilahendusega suitsuandurite paigaldamiseks aga üle on vaadatud ka Aegna saarel olevad hooned. Sellele lisaks osaleme koostöös Päästeametiga erinevatel infopäevadel, aga ka lastele suunatud tuleohutusalastel koolitustel.