Ulatusliku evakuatsiooni juhtimine ja läbi viimine, mobiilne kerksuskeskus ja baaslaagri logistika