Logistikavaldkonna tugitegevused

 • Otsingusündmuse logistik
 • Päästesündmuse logistik
 • Ennetusüritused
 • RPR oma õppused ja sündmused
 • Laomajandus – varustuse väljastus ja hooldus

Sündmusele reageerimine ja logistikabuss

 • Toitlustuse ja joogivee tagamine
 • Varustuse tagamine ja transport
 • Inimeste registreerimine ja transport
 • Kütuse tagamine
 • Raadioside, vajadusel IT alane abistamine
 • Sündmuskoha staabi püstitamine

Baaslaagri logistika

 • Baaslaagri planeerimine, paigaldamine, tagamine pikaajalistel sündmustel ja õppustel ( majutus, esmaabi, puhkeala)
 • Erinevate konteinerite tundmine ja nende püstitamine ( hügieen, olme, jäätmekäitlus)
 • Turvalisuse tagamine baaslaagris
 • Varustuse hooldus

RPR logistikakomando ning logistikabuss P77 on tegutsenud aastast 2017, logistikakomando ülesanne on päästesündmusel varustuse, toidu, side ja it toe tagamine, staabi ja baaslaagri püstitamine.