Logistikavaldkonna tugitegevused

 • Otsingusündmuse logistik
  Päästesündmuse logistik
  Ennetusüritused
  RPR oma õppused ja sündmused
  Laomajandus- väljastus hooldus

Sündmusele reageerimine ja logistikabuss

 • Toitlustuse ja joogivee tagamine
  Varustuse tagamine ja transport
  Inimeste registreerimine ja transport
  Kütuse tagamine
  Raadioside, vajadusel IT alane abistamine
  Sündmuskoha staabi püstitamine

Baaslaagri logistika

 • Baaslaagri planeerimine, paigaldamine, tagamine pikaajalistel sündmustel ja õppustel ( majutus, esmaabi, puhkeala)
  Erinevate konteinerite tundmine ja nende püstitamine ( hügieen, olme, jäätmekäitlus)
  Turvalisuse tagamine baaslaagris
  Varustuse hooldus