RPR ajajoon

RPR ajajoon
2002

Vabatahtliku Reservpäästerühma loomine

2003

Aegna päästepunkti avamine

2004

Päästekoerte grupi loomine

2004

Esimene osalemine maastikuotsingul

2004

Esimene Aegna laager

2005

RPR registreerimine MTÜna

2005

Esmaabigrupi loomine

2005

RPR liikmete liitumine Tallinna linna kriisikomisjoniga

2005

Koostöökokkulepe Päästeametiga

2005

Esimene õlireostuse likvideerimine

2006

Sündis RPR logo

2006

Esimene sügismatk

2006

Nõva õlireostuse likvideerimine

2008

Vihterpalu metsapõleng

2008

Puhatu rabapõleng

2009

Esmaabi Tantsu- ja laulupeol 2009-…

2009

Esmaabi Raudmehe võistlusel 2009-…

2009

Esimesed rahvusvahelised IRO päästekoerte eksamid Eestis

2010

Veepääste suuna loomine

2010

MTÜ Eesti Otsingukoerte Klubi loomine

2010

Koostöös RPRiga asutati Priitahtlik Päästeliit

2011

Esmaabi ja veeturve Triathlon Estonial 2011-…

2011

Ennetus Meremessil ja merepäevadel 2011-…

2011

Projekt “Nagu kala vees” 2011-2012

2011

EOKK võeti rahvusvahelise päästekoerte organisatsiooni IRO liikmeks

2012

Logistikavaldkonna loomine

2012

SEB Heategevusfondi ennetuspäevad asenduskodu lastele 2012-2016

2013

Osalemine ühisvalveteenistuses 2013-…

2014

Merepääste leping Politsei- ja Piirivalveametiga

2014

Koostöökokkulepe otsinguteks Politsei- ja Piirivalveametiga

2015

Põhja 77 logistikabussi kasutuselevõtt

2016

Mahajäetud majade projekt

2017

Aegna uue päästehoone valmimine ja vabatahtliku päästekomando loomine

2017

Kodukülastused vaegnägijate kodus

2017

Koostöölepe Terviseametiga

2018

Merepääste võimekuse loomine, liitumine järve- ja merepäästega

2018

Vikipalu metsapõleng

2019

RPR noorteringi loomine

2020

Koostöökokkulepe Riigiinfotelefoniga 1247

2021

Koostöölepe MUPOga

2022

Kriisivaldkonna loomine

2022

Niine 2 sõjapõgenike projekt