RPR ajajoon

Vabatahtliku Reservpäästerühma loomine
Aegna päästepunkti avamine
Päästekoerte grupi loomine
Esimene osalemine maastikuotsingul
Esimene Aegna laager
RPR registreerimine MTÜna
Esmaabigrupi loomine
RPR liikmete liitumine Tallinna linna kriisikomisjoniga
Koostöökokkulepe Päästeametiga
Esimene õlireostuse likvideerimine
Sündis RPR logo
Esimene sügismatk
Nõva õlireostuse likvideerimine
Vihterpalu metsapõleng
Puhatu rabapõleng
Esmaabi Tantsu- ja laulupeol 2009-…
Esmaabi Raudmehe võistlusel 2009-…
Esimesed rahvusvahelised IRO päästekoerte eksamid Eestis
Veepääste suuna loomine
MTÜ Eesti Otsingukoerte Klubi loomine
Koostöös RPRiga asutati Priitahtlik Päästeliit
Esmaabi ja veeturve Triathlon Estonial 2011-…
Ennetus Meremessil ja merepäevadel 2011-…
Projekt “Nagu kala vees” 2011-2012
EOKK võeti rahvusvahelise päästekoerte organisatsiooni IRO liikmeks
Logistikavaldkonna loomine
SEB Heategevusfondi ennetuspäevad asenduskodu lastele 2012-2016
Osalemine ühisvalveteenistuses 2013-…
Merepääste leping Politsei- ja Piirivalveametiga
Koostöökokkulepe otsinguteks Politsei- ja Piirivalveametiga
Põhja 77 logistikabussi kasutuselevõtt
Mahajäetud majade projekt
Aegna uue päästehoone valmimine ja vabatahtliku päästekomando loomine
Kodukülastused vaegnägijate kodus
Koostöölepe Terviseametiga
Merepääste võimekuse loomine, liitumine järve- ja merepäästega
Vikipalu metsapõleng
RPR noorteringi loomine
Koostöökokkulepe Riigiinfotelefoniga 1247
Koostöölepe MUPOga
Kriisivaldkonna loomine
Niine 2 sõjapõgenike projekt