Vabatahtlikus Reservpäästerühmas on päästekoeri kaasatud maastikuotsingutele juba alates aastast 2004.

Päästekoerad on koolitatud otsima vaid elusaid inimesi ja nad teatavad kannatanu leidmisest haukumise teel. Hetkel on RPRi ridades 13 päästekoerameeskonda (koerajuht+koer),  kes väljakutse korral on valmis reageerima ja hädasolijale appi tõttama. Lisaks tegeletakse ka päästekoertele järelkasvu koolitamisega (hetkel väljaõppel 5-6 koera) ning seega on rühmas koeri kokku ligi paarkümmend. Kõik rühma kuuluvad päästekoerad on koerajuhtide isiklikud.

Päästekoerte koolitamine nõuab kogemusi, suurt pühendumist ning on kahtlemata väga ajakulukas tegevus. Koertega treenitakse regulaarselt, lisaks iganädalastele maastiku-ja varinguotsingutele, harjutatakse veel kuulekust ning jälge. Samuti täiendavad koerajuhid end erialastel seminaridel, koolitustel, mitmesugustel õppustel ja treeninglaagrites nii Eesti kui väliskoolitajate käe all. Koostöös Kaitseliiduga osaletakse kaks korda aastas otsinguõppustel.

Koerte oskuste ja taseme proovilepanemiseks osaletakse Rahvusvahelise Päästekoerte Organisatsiooni IRO ühtsete IPO-R eksamieeskirjade alusel toimuvatel päästekoerte eksamitel. Et sooritatud eksam on tõestus päästekoera edukast väljaõppest, siis on meie koerarühmas kõikidel väljakutsetel osalevatel otsingukoertel vastav koolitusala test läbitud.

2010.aastal asutati päästerühma koerajuhtide poolt pääste-ja otsingukoerte koolitamiseks ning testimiseks vajaliku tugistruktuuri loomiseks MTÜ Eesti Otsingukoerte Klubi.