Vabatahtlik Reservpäästerühm (RPR) moodustati 2002. aastal Tallinna Tuletõrje-ja Päästeameti juurde. Alates 2005. aastast tegutseme iseseisva mittetulundusühinguna ja meie keskseks tegutsemispiirkonnaks on Põhja-Eesti. Päästerühma kuulub ca 200 liiget, sh üle 25 koerajuhi, kes tegelevad päästekoertega.

RPR missioon on ohuolukorras hakkama saavate inimeste arvu suurendamine ja inimelude, keskkonna ning vara päästmine.

RPR liikmed tegutsevad vabatahtlikkuse alusel. RPR liikmed toetavad kutselisi päästjaid suurenenud ressursi vajadusel sündmustel ja osalevad komandos ühises valveteenistuses ning abistavad koos koolitatud päästekoertega politseid kadunud inimeste otsingutel. Suveperioodil tagab RPR Aegna saarel tuleohutuse, elanike ja külaliste ööpäevaringse juurdepääsu esmaabile ning hoolitseb avaliku korra eest. Lisaks tegeleb RPR aktiivselt vee- ja tuleohutusalase ennetustöö ja elanikkonnakaitsega ning toetab päästjaid ja politseid logistika valdkonnas. RPR liikmed on saanud vabatahtliku päästja väljaõppe ja läbinud esmaabi- ning otsingukoolitused.

RPR reageerib ainult Päästeametilt või Politsei- ja Piirivalveametist tulnud kutsetele. RPR osaleb peamiselt suurõnnetustel (metsapõleng, õlireostus, tulekahju, varing), aitab politseid kadunud inimeste otsingul ja teeb samuti nii vee- kui tuleohutusalast ennetustööd.