Merepäästesündmustele reageerimine RPR päästepaadiga.