Nagu kala vees

Projekt töötati välja 2011 aastal eesmärgiga jagada veeohutusalased teavitus- ja koolitusmaterjale nii teoorias kui ka praktikas kolmanda klassi ja lasteaia viimase rühma lastele. Koostatud materjale praktiseeriti Kohila Gümnaasiumi õpilaste ja Kohila lasteaia Sipsik laste hulgas. Õppepäevi viidi läbi kolmel päeval klassiruumides, basseinis kui ka veekogu ääres. Projekt viidi lõpule 2012.aastal, mil toimusid viimased koolituspäevad ning valmis õppefilm koolitusel toimunud õppepäevadest.

Koostööprojekt Kodukülastused vaegnägijate kodudes

2017. a toimus koostööprojekt Vabatahtliku Reservpäästerühma ja Tallinna ja Harjumaa Pimedate ühinguga, mille käigus paigaldati erilahendusega suitsuandurid toimetulekuraskustes vaegnägijate peredesse. Projekti eesmärk oli muuta vaegnägijate kodud ohutumaks, teiselt poolt aga anda vajalikud teadmised nii et selle ohutustaseme hoidmine muutuks vaegnägijatele võimalikuks ja nad suudaksid edaspidi saadud teadmistele tuginedes oma kodu ohutust ise kontrollida ja tagada.

Koostööprojekt SEB Heategevusfondiga

Aastatel 2012-2016 viisid Vabatahtliku Reservpäästerühma liikmed läbi veeohutusalast ennetustööd asenduskodude lastele. Projekti raames korraldasime koostöös SEB Heategevusfondiga kord aastas veeohutusalase infopäeva asenduskodude lastele. Rääkisime nii ujumisoskuse vajalikkusest, ohtude ära tundmisest veekogu ääres ja sellel olles aga ka päästevesti ja päästerõnga, viskeliini kasutamisest jmt. Lapsed said olulist infot veekogu ääres käitumise ja võimalike ohtude vältimise kohta veekogul olles.