Päästealase ennetustöö eesmärgiks on eelkõige tule- ja veeohutusalase teadlikkuse tõstmine nii täiskasvanute kui laste hulgas.

Ennetustööd teeme Reservpäästerühmas nii iseseisvalt kui ka koostöös Päästeametiga. Selleks on meid kutsutud erinevatele turvalisuspäevadele, külapäevadele, merepäevadele.

Samuti oleme koostöös päästeametiga vee- ja tuleohutusalaseid koolitusi viinud läbi lasteaedades, koolides ja teiste koostööpartnerite juures ettevõtetes aga ka kohalikes omavalitsustes.

Reservpäästerühmas tegutseb alates 2018.a ka noortering.

Täpsem info:
info@rpr.ee