Päästealase ennetustöö eesmärgiks on eelkõige tule ja veeohutusalase teadlikkuse tõstmine nii täiskasvanute kui laste hulgas.

Ennetustööd teeme Reservpäästerühmas nii iseseisvalt kui ka koostöös Päästeametiga. Selleks on meid kutsutud erinevatele turvalisuspäevadele, külapäevadele, merepäevadele.

Samuti oleme koostöös päästeametiga vee- ja tuleohutusalaseid koolitusi viinud läbi lasteaedades, koolides ja teiste koostööpartnerite juures ettevõtetes aga ka kohalikes omavalitsustes.

Reservpäästerühmas tegutseb alates 2018.a ka noortering.

Täpsem info:
info@rpr.ee