RPRi kaasamiseks helistage 112

Reservpäästerühm reageerib ainult Politsei- ja Piirivalveametist ning Päästeametist tulnud väljakutsetele. Eraisiku väljakutsele Reservpäästerühm üldjuhul ei reageeri.

Meie liikmed on saanud vastavasisulise väljaõppe ja on valmis reageerima 24h alljärgnevatele sündmustele:

–         Otsingud (maastikel, varemetes), RPRil on 15 otsingukoera, kes otsivad elus inimesi

–         Tulekahjud (järelkustutus, metsapõlengud)

–         Reostused

–         Üleujutused