RPR osaleb ametlikult ühises valveteenistuses alates 2013. aastast Nõmme komandos koos kutseliste päästjatega. Nõmme komando kuulub väljasõitude arvult Eesti esikolmikusse ja Nõmme 12 (teine põhiauto) on üks suurema väljasõidukoormusega päästeautosid, võimaldades vabatahtlikel piisavalt kogemusi omandada.

Ühises valveteenistuses saab osaleda kõigis Tallinna linna komandodes: Nõmme, Lilleküla, Lasnamäe, Kesklinna, Pirita ja Kopli.

Ühise valveteenistuse eesmärk on kutseliste ja vabatahtlike päästjate integreerimine tagamaks tõhusam päästevõimekus ja ennetustöö tõhustamine. Vabatahetlikele päästjatele annab see hea võimaluse koolituseks ja kogemuste ning oskuste omandamiseks läbi operatiivtöö praktika.

ÜVT-s saavad osaleda vaid need vabatahtlikud, kellel on läbitud Vabatahtliku päästja I ja II astme koolitused ning olemas Vabatahtliku päästja tunnistus.