RPR Tehnilise pääste üksuse liikmed läbisid varingupääste koolituse.

Kahepäevase koolituse raames said tehnilise pääste üksuse liikmed teoreetilised teadmised ning ka praktilise kogemuse erinevate varingute puhul konstruktsioonide ehitamises. 

6. aprillil kogunesid vabatahtlikud Kabala rahvamajja, kus koolitajad Gert Teder ja Tarmo Klooster tutvustasid teoreetilisi teadmisi varingupäästest. Oma kogemusele tuginedes said vabatahtlikud laiapindsa teadmistepagasiga, mida kasutati kahel päeval praktilises väljaõppes. Pärastlõunal suundusid koolitusel osalejad Imaveresse, kus kohalikus vabatahtlikus päästekomandos praktiseeriti hommikul õpitud teoreetilist osa, rajades erinevaid konstruktsioone, mida kasutatakse varingupääste korral.

Teisel päeval õppisid läbi praktilise väljaõppe vabatahtlikud veel erinevaid konstruktsioone ja võimalusi, kuidas varingute korral päästa. Kahepäevasele koolitusele pani punkti koostöö harjutamine läbi mängulise olukorra, kus päästjaid pidid toestama seina ning akna, et sealt saaks turvaliselt siseneda. 

RPR liikme Joosep Veltsoni muljed koolitusest:

“Käisime Triinuga kahepäevasel varingupääste koolitusel Imaveres. Esimese päeva hommikul õppisime paar tundi teooriat, rääkisime üldkokkulepitud põhimõtetest varingupäästes ning varingupääste võimekusest Eestis ja lähiriikides. Lisaks tõi koolitaja Gert hulgaliselt näiteid ja õpetusi olukordadest päris elus. Peale teooria õppimist asusime praktika kallale. Mängisime läbi erinevaid varingupääste olukordi ning õppisime toestama seinu, nii varisenud kui varisemisohtlikke, juba sisse kukkunud lagesid, akna- ja uksekonstruktsioone.

Teisel päeval jätkasime erinevate olukordade läbi mängimisega. Päev tippnes koolitajate poolse ülesandega, mille käigus pidime õpitut rakendama ning toestama varisemisohtliku seina ja aknaraami. Koolitusel õppisime kasutama erinevaid tööriistu, õppisime ehituskonstruktsioonide valmistamist, ohutustehnikat ning meeskonnatööd. Mina õppisin koolituselt eelkõige kandevõime arvutamist konstruktsioonide koostamisel ning kindlasti oli tore tutvuda teiste vabatahtlike päästjatega eri komandodest.”

Loe lähemalt Tehnilise pääste üksuse kohta siit: https://rpr.ee/rpr-liitus-paasteliidu-tehnilise-paaste-uksusega/ 

Tehniline pääste: varingupääste koolitus

Image 1 of 16

Originaaltekst ja fotod: Päästeliit