Veeohutuse stendide paigaldamine Aegna saarele

Vabatahtliku Reservpäästerühma veegrupi liikmed paigaldasid Aegna saare ujumiskohtadele veeohutusstendid, millel olemas päästevahend ning olulisem info selle ranna kohta.

Samuti asukoha koordinaadid, info kuidas vajadusel abi kutsuda ja juhised esmaabi andmiseks.