Vabatahtliku Reservpäästerühma (RPR) liikmed lihvisid juuni alguses Aegna saarel reageerimisoskusi, et osata lahendada parimal võimalikul moel saarel suvel ettetulevaid olukordi. Õppuse vormis harjutati läbi esmaabi andmine, tulekahju kustutamine, looduses lahingmoona leidmisel käitumine ning korrati üle ohutusalased sõnumid. Samuti harjutati koostööd partnerasutustega nagu häirekeskus ning politsei- ja piirivalveamet.

„Igasuvine Aegna valve on koostöös Tallinna linna ja Päästeametiga Vabatahtliku Reservpäästerühma üks peamistest ülesannetest. Aasta-aastalt külastab seda kaunist maastikukaitsealust saart aina rohkem inimesi ja ka saare elanike arv kasvab, nii et vabatahtlike päästjate tugi Aegnal on aina olulisem,“ sõnas RPRi juhatuse liige Kristo Kannik.

Pandeemia aastatel harjutasid reservpäästerühma liikmed Aegna tüüpolukordi ühepäevastel õppustel. Üle kahe aasta taas täismahus toimunud mitmepäevase ettevalmistuslaagri jooksul said rühmaliikmed lisaks oskuste lihvimisele ülevaate Aegna saarest endast ning õppisid sellel orienteeruma. 

Vabatahtliku Reservpäästerühma ülesanne Aegnal on anda suvehooajal saare elanikele ja külalistele vajadusel esmaabi, hoida silm peal saare tuleohutusel, reageerida õnnetustele ning jagada ohutusalast infot, nõu ja abi. RPR mehitab Aegna vabatahtlikku päästekomandot 1. juunist 31. augustini ning seda juba 20. aastat.

Meeskondade moodustamine

Image 1 of 16

Fotod: Tuuli Kull, RPR