15. oktoobril toimus Pahkla endises raketibaasis Vabatahtliku Reservpäästerühma iga-aastane otsinguõppus, mis sai sel aastal eriti võimsa võtme. Et mängida otsingusündmus läbi nii ehedalt kui võimalik ning tagada õppuse parim efekt, kaasati sel aastal korraldusse ja staabitöösse Politsei- ja Piirivalveamet ning Päästeamet. Sündmust juhtisid kohapeal PPA välijuhid, kes koostöös RPR-i sündmusejuhi ja päästjatega koostasid otsinguplaani ning rakendasid õppusel osalejaid lähtuvalt nende oskustest ja võimekusest.

Vabatahtliku Reservpäästerühma otsinguvaldkonna juhi Marelle Kurvitsa sõnul oli seekordne õppus väga sisutihe ning igati edukas: „Meil õnnestus läbi mängida suursündmus kahe erineva PPA vahetusega ning erinevate üksustega Päästeametist, rakendada kõiki enda ressursse staabi, aheliku, otsingukoerte, ATV, otsinguvarustuse ja logistika näol. Rõõmuga võin ka öelda, et kõik sujus tänu tasemel partneritele ning meie vabatahtlike missioonitundele ja professionaalsusele ääretult sujuvalt. Usun, et tegemist võiks olla uue normaalsusega meie otsinguõppustel.“

Päev algas osalejatele kiirõppustega, kus kõik läbisid rotatsiooni korras 4 töötuba: kaart ja kompass, GPS, otsinguahelik ning töö koerajuhi ja otsingukoeraga. Samuti räägiti üle sidepidamise reeglid ning tutvustati vastavat varustust. Politsei- ja Piirivalveameti operatiivjuht Alo Valdlo tegi ka enda poolt kõikidele osalejatele tutvustuse PPA otsinguvaldkonnast ning selgitas vabatahtlike ja nendega koostöö arendamise vajadusest. Otsingusündmus ise seisnes viie otsitava leidmises lähtuvalt koostatud legendist. Kokku osales õppusel 52 RPR-i liiget ja 9 otsingukoera, 9 politseinikku ning 8 päästjat ja nende 2 drooni.

PPA operatiivjuht Alo Valdlo jäi päevaga väga rahule: „Õppus oli Politsei- ja Piirivalveameti jaoks äärmiselt vajalik ja kasulik. Saime rääkida läbi enda jaoks vajalikud otsingulõigud ning õhtul need ka lõpuharjutuse käigus läbi mängida. Kogu üritus oli väga hästi korraldatud ning kõik sujus tõesti kenasti. Hea meel oli näha, kui pühendunud ja professionaalsed koostööpartnerid on PPA-l Vabatahtliku Reservpäästerühma liikmete näol.“ Ka Põhja Päästekeskuse välijuhi Kaido Klemmeri sõnul oli õppus igati positiivne kogemus: „Õppuse korraldus oli väga professionaalne ja meeldiv. Oli tore, et saime pakkuda PPA-le staapi ning katsetada otsingul ka Päästeameti erinevaid droone.“

Vabatahtlik Reservpäästerühm reageerib ööpäevaringselt PPA väljakutsetele, kus on põhjendatud vajadus kasutada otsingukoeri ja inimahelikku kadunud inimese otsimisel. RPR-i enam kui 200 liiget on lisaks vabatahtliku päästja- ja esmaabikoolitustele läbinud ka otsinguväljaõppe. Lisaks on rühmas 15 aktiivselt reageerivat elus inimese otsinguteks treenitud koera ja koerajuhti, keda on metsa- ja maastikuotsingutele kaasatud juba alates 2004. aastast.

sündmuse briif

Image 1 of 10