2. oktoobril korraldas RPR otsinguõppuse, millest võtsid osa ka PPA esindajad.

Õppus oli jagatud praktilisteks töölõikudeks, kus ette antud stsenaariumi järgi tuli nii ahelikus kui koerte ja koerajuhtidega leida metsast üles kadunud inimesed ning nende “kaotatud” esemed. Oma oskusi said proovida nii RPR otsingukoerad kui PPA jäljekoerad. Suurem osa otsinguõppusest toimus pimedas – nii nagu meie kliimavöötmest tulenevalt suur osa reaalseid maastikuotsinguid sügistalvisel ajal.

Pimeduse saabudes said osalejad ennast proovile panna öisel õppusel, kus otsingugruppidel tuli nii ahelikus kui koerte ja koerajuhtidega ette antud stsenaariumi järgi lahendada ülesandeid ja leida metsast üles „kaotatud“ esemed ja kadunud inimesi etendavad figurandid – nii nagu reaalsel otsingul.

Otsinguõppusele järgnes ja eelnes logistikaõppus – logistikud said juba hommikul Nõmme komandos ülevaate RPR varustusest ja tehnikast, millega osaleme nii otsingusündmustel kui ka pakume tuge Päästeametile suursündmuste puhul (Põhja 77). Sellele järgnes otsingusündmuse väljakutse läbi mängimine, staabi püstitamine, otsingualade määramine ja kaardile märkimine, alade seadistamine otsijate GPSidesse ning peale õppust uuesti varustuse kokku pakkimine ja korrastamine komandos.

Uusi kogemusi said nii staažikad RPR otsijad, kui ka esmakordselt maastikuotsingut proovinud PPA esindajad ja figurandid.

ℹ️ RPRil on vastava väljaõppe saanud liikmed ning ca 15 elus inimese otsinguteks treenitud koera ja koerajuhti, keda on metsa- ja maastikuotsingutele kaasatud juba alates 2004. aastast.

❗️RPR ja otsingukoerte kaasamiseks tuleb võtta ühendust politseiga häirenumbril 112.
Oleme valmis otsingutele reageerima 24/7.