Vabatahtlik Reservpäästerühm tutvustas oma uut väikekaatrit.

Aegna saare elanikele ja külastajatele parema pääste- ja kiirabiteenuse kättesaadavuse ning Tallinna-lähedasel merealal pakutava merepäästevõimekuse tõstmiseks soetas RPR uue väikekaatri. Uus alus on 6,25m pikkusega 8 inimest mahutav Buster XXL. Väikekaater võimaldab ilmastikutingimuste eest kaitstuna transportida kannatanut stabiliseerituna horisontaalses asendis. Lisaks paremale tehnilisele seisukorrale, vigastuste- ja rikkekindlusele on uue paadi liikumiskiirus märgatavalt suurem, sellega on võimalik ilma tankimata oluliselt kauem merel tegutseda ning pukseerida suuremaid aluseid. Paadil on võimalik hoiustada kogu vajalikku (pääste)varustust ning seeläbi väheneb ka sündmustele reageerimise aeg. Võrreldes vana alusega, millel vanust juba 23 aastat, on JMK Marine tarnitud Buster XXL suur samm edasi. Uus väikekaater on soetatud väikesaarte programmi vahendite toel.

Video: Hendrik tali/Päästeliit

RPR tutvustas uut väikekaatrit Miiduranna sadamas. Lisaks Päästerühma liikmetele olid uue merepäästepaadiga tutvuma tulnud ka koostööpartnerid Põhja Päästekeskusest, Kiirabikeskusest, Merevalvekeskusest, Päästeliidust ja Riigi Tugiteenuste Keskusest.

Vabatahtlik Reservpäästerühm on alates 2003. aastast suviti mehitanud Aegna saarel vabatahtlikku päästekomandot ning taganud saare elanikele ja külalistele ööpäevaringse juurdepääsu esmaabile, korraldanud vajadusel kannatanute transporti, hoolitsenud saare tuleohutuse ja avaliku korra eest. Suuremate sündmuste korral on RPR vabatahtlikud päästjad saarel esmareageerijad mandrilt abijõudude saabumiseni.    

RPR uus päästepaat

Image 1 of 4

Fotod: Tuuli Kull, Kadri Vahersalu/RPR