28. oktoobril toimus Lümandu karjääri lähistel Vabatahtliku Reservpäästerühma iga-sügisene suur otsinguõppus. Nii õppuse korraldusse kui ka otsingu läbi mängimise kaasati Politsei- ja Piirivalveamet ning Päästeamet. Sündmust juhtisid kohapeal PPA välijuhid, kes koostöös RPR-i sündmusejuhi ja Pääste välijuhiga koostasid otsinguplaani ning viisid selle suure edukusega ellu lähtuvalt saada olevatest ressurssidest.

Esimest korda sai RPR kasutada sündmuse staabiks värskelt komplekteeritud kerksuskeskust – 48 m2 telki koos vajalike seadmete ja lisadega. Kerksuskeskus pakkus õppusel sooja ja kuiva ruumi nii staabi meeskonnale kui ka osalejatele, abilistele ja korraldajatele, kel oli võimalus end aeg-ajalt soojendamas käia.

Vabatahtliku Reservpäästerühma otsinguvaldkonna juhi Marelle Kurvitsa sõnul oli õppus väga sisutihe ning igati edukas: „Siiras rõõm on näha, kuidas otsingualane koostöö RPR-i, PPA ja Päästeameti vahel ning kõikide osalejate kompetents astuvad iga aastaga hea sammu edasi! Igal sügisel oleme õppusega läinud aina realistlikumaks ning saanud võimaluse kaasata uusi osapooli. Sel korral oli meiega osalejaid ja vaatlejaid PPA Põhja, Lääne ja Lõuna prefektuurist, teiste hulgas PPA koerajuhid koertega ning Nõmme päästekomando droonide ja ATV-ga. Otsinguvaldkond on RPR-is üks populaarsemaid valdkondi ning hõlmab ka rühmasiseselt mitmeid väiksemaid üksusi, kelle jaoks on selline sündmus samuti oluline õppimiskoht.“

Päev algas osalejatele kiirkoolitustega, kus kõik läbisid rotatsiooni korras 4 töötuba: kaart ja kompass, GPS, otsinguahelik ning töö koerajuhi ja otsingukoeraga. Samuti räägiti üle sidepidamise reeglid ning tutvustati vastavat varustust. Otsingusündmus ise seisnes viieteistkümne otsitava leidmises lähtuvalt koostatud legendist. Staap koostas otsingustrateegia, määras otsingualad ning paigutas neisse osalejad lähtuvalt nende võimekusest ja ressurssidest. Korraga koordineeriti staabist otsingut u 100 hektaril ning õhtupimeduses leiti figurandid üles 2,5 tunniga.

Nõmme päästekomando meeskonnavanem Lauri Nurgamaa, kes koordineeris oma meeskonda staabist, kommenteeris: „Õppus oli igal juhul kordaminek. Õppused ongi selleks, et neist õppida ning tuvastasime isegi mõned puudujäägid näiteks drooni käsitsemises, millest teeme omad järeldused. Staabis olles nautisin eriti initsiatiivikust, mida meie RPR ja PPA partnerid üles näitasid. Olemasoleva päästeressursi jagamine ja haldamine on alati sündmuse puhul oluline aspekt ja seekordsel õppusel sujus koostöö nagu valatult.”

RPR-i poolt oli õppusele kaasatud kõik oma otsinguvaldkonnaga seotud ressursid: logistikud koos logistikabussi P77 ja ATV-ga, IT valdkonna staabilogistik vajaliku tehnikaga kaartide loomiseks nii GPS-is kui paberil, inimressurss sündmusejuhi, aheliku ja orienteerujate näol ning koerajuhid koos rahvusvaheliselt atesteeritud otsingukoertega. Kokku osales õppusel 69 inimest, sealhulgas 14 ametnikku PPA-st ja 5 päästjat Põhja Päästekeskusest. Abivahenditena oli kasutusel 6 vabatahtlike ja 1 Politsei otsingukoer ning 2 Päästeameti drooni.

PPA Põhja Prefektuuri Valmisoleku grupi juht Madis Allak kiitis osapoolte koostööd: „Soovin tänada meie head koostööpartnerit RPR-i kõikide meie ühiste tegemiste eest. Olgu nendeks harjutused, õppused või päris otsingud. Meie ühised tegemised on näidanud, et oleme maastikuotsingutega üksteisele tugevateks partneriteks. Eriti hea on just see, et kõikidel osapooltel on alati, mida õppida ja omandada. Õppustel või harjutustel tuttavaks saanud inimestega on ka päris otsingul mugavam ja kiirem koos toimetama hakata. Igal juhul on ühised õppused tänuväärt ettevõtmised ja loodame nende jätkumisele.“

Ka Põhja Päästekeskuse välijuht Tarmo Klooster lisas: “Vabatahtlik Reservpäästerühm on meie põhiline partner inimeste otsingul ning tore oli näha, kui hästi nad on ette valmistatud. Eriline tänu koerajuhtidele, kes nõnda oskuslikult oma neljajalgsete paarilistega meid eksinuteni juhatasid. Usun, et õppus läks igati korda: eksinud leiti üles ning proovile pandi ka varustus koos uue kerksuskeskusega. Tulevikus on see inimeste otsingul suureks abiks.”

Vabatahtlik Reservpäästerühm reageerib ööpäevaringselt PPA väljakutsetele, kus on põhjendatud vajadus kasutada otsingukoeri ja inimahelikku kadunud inimese otsimisel. RPR-i enam kui 200 liiget on lisaks vabatahtliku päästja- ja esmaabikoolitustele läbinud ka otsinguväljaõppe. Lisaks on rühmas 15 aktiivselt reageerivat elus inimese otsinguteks treenitud koera ja koerajuhti, keda on metsa- ja maastikuotsingutele kaasatud juba alates 2004. aastast.

Fotod: Marelle Kurvits, Mihkel Rikas, Janel Miljand, Kadri Vahersalu

IMG_1160

Image 1 of 25