14.-16. juunil toimus Pärnu-Jaagupi tuletõrjeseltsi ja Päästeliidu eestvedamisel Päästefest, mis tõi kokku vabatahtlikud maa- ja merepäästjad üle Eesti.

RPR tutvustas festil mobiilset kerksuskeskust, mis tagab välistest teenusepakkujatest (elekter, küte jne) sõltumatuna võimalused inimestele abi, nõu ja info andmiseks, varjumiseks ning ajutiseks ümberasumiseks häda- ja ohuolukorras.

Ühtlasi mehitasime moodsa viievõistluse kontrollpunkti, kus osalejatel tuli lahendada kriisi-, ellujäämis- ja evakuatsiooniteemalisi ülesandeid. Kõik osalenud meeskonnad olid väga hästi kriisiteemadel informeeritud ning näitasid head meeskonnatööd. 

Meie ennetajad sisustasid laada kõige väiksemate osalejate päeva päästealaste tegevustega, loodetavasti sirgub neis tegevustes osalejatest nii mõnigi tubli noorpäästja. 

Täname väga festivali korraldajaid suure ja tänuväärse töö eest ning loodame järgmisel aastal uuesti kohtuda!

20240614_163855-scaled

Image 2 of 12