Reservpäästerühma liikmed Tuuli Küll ja Katrin Rüütel said päästeteenistuse aumärgi.

12. septembril andsid siseminister Lauri Läänemets ja Päästeameti peadirektor Margo Klaos üle päästeteenistuse aumärgi 121 silmapaistvale inimesele elude päästmise, erilise hoolivuse ja vapruse ülesnäitamise ning märkimisväärse panuse eest päästevaldkonda.

Vabatahtliku Reservpäästerühma liikmetest pälvisid medali pikaaegse panuse eest rühma töösse Tuuli Kull ning Katrin Rüütel.