Päästeamet tutvustas 30. novembril Männiku karjääris esimest Eestisse jõudnud ohusireenide komplekti. RPR toetas sündmust logistikaga.  Detsembris paigaldatakse esimene seade Tallinna, 2023. aasta jooksul jõuavad sireenid 22 asulasse üle Eesti.
Olukorrad, mille puhul sireenide kaudu teavitust edastatakse, on suurõnnetused, hädaolukorrad (näiteks kiirgusõnnetus või õnnetus ohtlike kemikaalidega), aga neid saab kasutada ka sõjalise ohu korral. Sireeniga teavitatakse siis, kui inimese elule on vahetu oht. Sellises olukorras tuleb esimesel võimalusel varjuda siseruumi, otsida lisainformatsiooni ja käituda saadud juhiste järgi. 
Lisaks sireenidele kasutatakse ohuteavituseks ka massimeediat, asutuste veebilehekülgi ja sotsiaalmeediakanaleid, mobiiltelefoni sõnumeid, vajadusel ka valjuhääldeid ja ukselt uksele teavitamist.

(Allikas: Pääseteamet)

Loe lisa Päästeameti kodulehelt.

Fotod: