Vabatahtlik Reservpäästerühm, Tallinna Tuletõrjeühing, MTÜ Lilleküla Vabatahtlik Pääste ja Tallinna linn asutasid suletud Kopli päästekomando ruumides Kopli vabatahtliku päästekomando. 

Peale mitmeid kuid eeltööd, planeerimist ning läbirääkimisi kolme MTÜ-ga allkirjastati 1. aprillil Linnavalitsuses uue MTÜ Tallinna Vabatahtlik Pääste loomine, mis hakkab tegelema Kopli vabatahtliku päästekomando töö korraldamisega. 

Kopli riiklik päästekomando suleti 31. jaanuaril. Vabatahtlik päästekomando võtab osaliselt või täielikult üle riikliku komando funktsioonid ning endised Kopli komando ruumid Ankru tänaval. Uue MTÜ juhatuse liikmeks ning ühtlasi ka komandopealikuks sai endine kutseline päästja Raoul Raidna.

MTÜ Tallinna Vabatahtlik Pääste eesmärk on tagada päästetöö baasteenuse võimekus alates maikuust. See tähendab ööpäevaringset suitsusukeldumise võimekusega päästemeeskonna reageerimist Kopli komando hoonest ning väljasõiduvalmidust ajaga kuni 60 sekundit. Lisaks sellele tagatakse suurõnnetuste korral kiirema ja tõhusama tegutsemise, võimaldades operatiivsemat reageerimist ja ressursside paremat kaasamist.

Loe lähemalt:

https://pealinn.ee/2024/03/21/linnavolikogu-toetab-kopli-vabatahtliku-paastekomando-loomist/ 

https://pealinn.ee/2024/04/07/kopli-vabatahtlik-paastekomando-alustab-paarikumne-paastjaga/ 

Foto: pealinn.ee