Eesti Päästemeeskond (EDRT) osales Portugalis MODEX õppusel. Meeskonda hinnati INSARAG reeglite järgi ning Eesti meeskond sai reklassifitseeritud kui medium USAR tiim.
 

RPRist osalesid Eesti Päästemeeskonnaga Kristi Kreitsmann, Marilis Viira, Jaanus Tramberg ja Ragnar Leemets.
Tubli töö!