Aegna vabatahtlik päästekomando alustas 22. valvehooaega treeninglaagriga. 

Aegna on üks Eesti väikestest meresaartest, kus turvalisuse ning tuleohutuse eest vastutavad vabatahtlikud. Tegemist on pikaaegse projektiga ning Vabatahtlik Reservpäästerühm alustab sel suvel saarel juba oma 22. valvehooaega. Traditsiooniliselt kontrolliti varustuse valmisolekut ning lihviti oskuseid hooaja algust märkivas treeninglaagris.

Eestis on ligi 120 vabatahtlikku päästekomandot, mis toetavad kutseliste komandode tööd. Üks selline vabatahtlike päästjatega mehitatud punkt asub ka Aegna saarel, kus Vabatahtlik Reservpäästerühm (RPR) tagab suvehooajal saare elanikele ja külalistele ööpäevaringse juurdepääsu esmaabile, saare tuleohutuse ning hoolitseb avaliku korra eest. Suuremate pääste- või esmaabisündmuste korral on RPRi vabatahtlikud päästjad saarel esmareageerijad mandrilt abijõudude saabumiseni.

Komandos peab valvet minimaalselt kolmeliikmeline meeskond, mille liikmed tunnevad hästi saare looduslikke olusid ning rajatisi, on saanud vabatahtliku päästja II astme koolituse ning on võimelised andma esmaabi. Igapäevaste ülesannete hulka kuuluvad lisaks kutsetele reageerimisele, varustuse hooldamisele ning õppustele ennetustöö ning patrullringid, mille käigus kontrollitakse muu hulgas tuleohutust. Komandohoone asub mugavalt sadama läheduses, mis annab hea ülevaate saarele saabuvatest ning lahkuvatest külalistest, ning pakub võimalust nendega suhelda ja anda nõu saarel liikumiseks ja näiteks ohutuks lõkke tegemiseks. RPR-l on alates 2023. aastast ka uus päästepaat, millega vastavalt koolitatud vabatahtlikud merepäästesündmustele saavad reageerida ning vajadusel meditsiinilist transporti osutada. 

“Reservpästerühm tegeleb igapäevaselt väga erinevate valdkondadega maastikuotsingutest kriisijuhtimiseni ning Aegna komando on koht, kus meie liikmed saavad kõiki oma õpitud teadmisi rakendada,” sõnas RPRi juhatuse liige ja Aegna projekti eestvedaja Kristo Kannik. “Eelmise hooaja algus kattus Eestis valitsenud tuleohtliku ajaga, mil lõkete tegemine oli keelatud ning see pakkus parajalt väljakutseid vabatahtlikele ka Aegnal, mis on loodussõprade seas väga populaarne koht matkamiseks ning telkimiseks. Samuti tuli ette olukordi, kus oli külalistele vaja meelde tuletada maastikukaitsealal motoriseeritud vahenditega liikumise reegleid või matkaradadele tormiga langenud puid eemaldada. Kokku registreeriti eelmisel hooajal 28 suuremat pääste- ja esmaabisündmust ning korrarikkumist. Saarele tulijatele tuletame meelde, et eelmisel aastal eemaldati saare põhjapoolsema ranna lõkke- ning telkimiskohad ja tule tegemine on lubatud ainult lõunarannas selleks vastavalt ette valmistatud lõkkekohtades. Loodame kõigi Aegna külastajate mõistvale suhtumisele ning kutsume jälgima tuleohutust,“ lisas Kannik.

Traditsiooniliselt avas valvehooaja juuni esimesel nädalavahetusel saarel toimunud treeninglaager. Treeninglaagri korraldusse olid kaasatud kutselised päästjad, parameedikud, politseinikud ja demineerijad, kes hindasid mitme päeva jooksul ülesannete sooritamist ning andsid nõu valvehooajal erinevate sündmustega toime tulekuks. Lisaks praktilistele harjutustele ja varustuse testimisele liitusid laagriga PPA alus Pikne, päästekopter ja RPR veepäästekoerad.

RPR mehitab Aegna vabatahtlikku päästekomandot täiskoosseisus 1. juunist 31. augustini, mais ja septembris ollakse liinilaeva navigatsiooniperioodil valves vähendatud koosseisus. 

Aegna laager 2024

Image 2 of 14